Gå till innehåll

Pilgrimsvandringar

Delta i en vandring tillsammans med andra: Gemensamma vandringar brukar följa en rytm av vandring, vila och enkla andakter. Ofta kring nyckelorden enkelhet, frihet, bekymmerslöshet, tystnad, långsamhet, andlighet och delande.

 

ÅRETS VANDRINGAR 2019

Pilgrimsvandring Lidköping - Läckö

6-9/6 2019

Medverkar gör författaren Viveke Olsson Falk

ikonmålare Robin Johansson, Mikael Kjell, Anders Blom, Anita Klasson, m.fl.

Årets tema "Dela för att hela"

 

 

FÖRRA ÅRETS VANDRING

Pilgrimsdagarna på Läckö 2018 genomfördes 27/6-2/7 Ladda ner folder:  lackofolder 2018

Medeltidens pilgrimer vandrade över Kålland och vidare över Lurö och Värmlandsnäs mot Trondheim. Läckö slott har de senaste åren på nytt blivit en plats för pilgrimer och därför möts vi för sjunde året till vandring och Pilgrimsfest.

Årets Läckövandring hade temat ”Från källa till hav” och började i Husaby där vi hade två källor att utgå ifrån. Där finns både Sigfridskällan och Brigidakällan. Vi följde leden mot Lidköping och fortsätter sedan mot Läckö och Lurö i Vänern. Denna sjö är inte ett av världshaven men kanske ändå kan kallas för ett innanhav. Temat ”Från källa till hav” kan hjälpa oss att förundras över hur vattnet färdas från bergens källor ut i havet men också hjälpa oss lyssna efter hur de inre källflödena kan leda till något större. Det som börjar som ett litet porlande i våra liv kan få förenas med en större helhet

I år hade vi besök av författaren Ylva Eggehorn,  Biskop Martin Lind, prästen och författaren Eva Cronsioe. Bland de medverkande fanns också

komminister Sophia Sarin Granevik, ikonmå­lare Robin Johansson och Sommarkyrkoteamet från Sunnersbergs församling.

Ledare för dagarna var Stiftskonsulent Anders Blom, pilgrimspräst Mikael Kjell, diakoniassistent Anita Klasson,.

Fler vandringar anordnas på andra håll.
Se Skara stifts hemsida.