Pilgrimsvandringar

Delta i en vandring tillsammans med andra: Gemensamma vandringar brukar följa en rytm av vandring, vila och enkla andakter. Ofta kring nyckelorden enkelhet, frihet, bekymmerslöshet, tystnad, långsamhet, andlighet och delande.

Vi jobbar med planerna för Pilgrimsdagarna på Läckö 2018.

Fler vandringar anordnas på andra håll.
Se Skara stifts hemsida.