Pilgrimsvandringar

Delta i en vandring tillsammans med andra: Gemensamma vandringar brukar följa en rytm av vandring, vila och enkla andakter. Ofta kring nyckelorden enkelhet, frihet, bekymmerslöshet, tystnad, långsamhet, andlighet och delande.

Pilgrimsdagarna på Läckö 2018. 

Välkommen till pilgrimsvandring

och pilgrimsfest! 27/6-2/7 Ladda ner folder:  lackofolder 2018

Medeltidens pilgrimer vandrade över Kålland och vidare över Lurö och Värmlandsnäs mot Trondheim. Läckö slott har de senaste åren på nytt blivit en plats för pilgrimer och därför möts vi för sjunde året till vandring och Pilgrimsfest.

Årets Läckövandring har temat ”Från källa till hav” och börjar i Husaby där vi har två källor att utgå ifrån. Där finns både Sigfridskällan och Brigidakällan. Vi följer leden mot Lidköping och fortsätter sedan mot Läckö och Lurö i Vänern. Denna sjö är inte ett av världshaven men kanske ändå kan kallas för ett innanhav. Temat ”Från källa till hav” kan hjälpa oss att förundras över hur vattnet färdas från bergens källor ut i havet men också hjälpa oss lyssna efter hur de inre källflödena kan leda till något större. Det som börjar som ett litet porlande i våra liv kan få förenas med en större helhet

I år får vi besök av författaren Ylva Eggehorn,  Biskop Martin Lind, prästen och författaren Eva Cronsioe. Bland de medverkande finns också

komminister Sophia Sarin Granevik, ikonmå­lare Robin Johansson och Sommarkyrkoteamet från Sunnersbergs församling.

Ledare för dagarna är Stiftskonsulent Anders Blom, pilgrimspräst Mikael Kjell, diakoniassistent Anita Klasson, Du kan välja mellan att delta från en till sex dagar.

Onsdag 27 juni

9.00 Samling vid Husaby kyrka, vid Kinnekulle. Vandring till Lidköping ca 19 km.

18.30 Eva Cronsioe Att finna Gud i verkligheten, Föredrag o samtal i Nicolaigården Lidköping.

Torsdag 28 juni

9.00 Samling vid Nicolaikyrkan i Lidköping. Vandring till Sunnersberg, via Råda, ca 19 km..

Fredag 29 juni

9.00 Samling Otterstads församlingshem, vandring till Antoniosgården via Fröfjorden, och åter ca 15 km.

Lördag 30 juni - Pilgrimsfest på Läckö

9.30 Båtresa (ca 15 min) till Stora Eken där vi vandrar, åter till Läckö ca 14.00. Kostnad 100:-

15.00 Föredrag i slottskyrkan Från källa till hav” Ylva Eggehorn

Söndag 1 juli - Pilgrimsfest på Läckö

10.00 Vandring Läckö-Roparudden, ca 3 km

13.00 Musik och pilgrimstankar på slottet

14.00 Biskop Martin Lind, Pilgrimstankar föredrag i Slottskyrkan.

15.00 Panelsamtal

15.45 Läckö med pilgrimens ögon, vandring vid slottet.

17.00 Pilgrimsmässa, Monica Göransson, m.fl.

Måndag 2 juli

9.30 Samling på Naturum, Vänerskärgården - Victoriahuset vid Läckö.

10.00 Dagstur till Lurö med vandring runt ön. Andakt vid ruinen. Möjlighet till bad.

15.30 Återresa till Läckö. (Ankomst ca 16.30) Kostnad 350:-

Kostnad:

En dag (dag 1-5): Du som vill vara med och vandra under en av de fem första dagar­na och medtar egen matsäck deltar kostnadsfritt förutom båtresan den 30/6 som kostar 100:-. Ingen anmälan behövs förutom till båtresan den 30/6.

Flera dagar (dag 1-5): Ett dygnspaket kostar 300 kronor. Då ingår kvällsmat, över­nattning, frukost och lunchpaket samt följebil som fraktar tyngre bagage och skjutsar tillbaka till övernattningsplats. Tillkommer 100:- för båtresa 30/6.

Alla sex dagarna: Du som deltar onsdag-måndag betalar 1950:- kronor för mat och logi. Då ingår även båtresa till Stora Eken 30/6 och till Lurö 2/7

Endast Lurö-dagen (dag 6): Du betalar 350 kronor för båtresan t o r till Lurö.. Ingen annan kostnad om du tar med egen matsäck.

PRAKTISK INFORMATION: Övernattning är av enkel standard i Lidköpings församlingshem (en natt) och Otterstads församlings­hem, (fyra nätter). Du behöver ta med handduk, sovsäck, kudde och liggunderlag. Mer information om utrustning etc kommer i ett brev till anmälda deltagare veckan innan vandringen.

ANMÄLAN: Anmälan görs senast 12 juni. Du anmäler dig genom att följa länken på

internwww.svenskakyrkan.se/skarastift/arrangemang

Upplysningar och information anita.klasson@svenskakyrkan.se  0708-20 38 82 mikael.kjell@svenskakyrkan.se 0708-32 82 26 anders.blom@svenskakyrkan.se 0511-26230

Ett samarrangemang mellan Läckö slott, Skara stift, Sunnersbergs församling, Karlstad stift

Fler vandringar anordnas på andra håll.
Se Skara stifts hemsida.