Gå till innehåll

Kartor och ledguider

Här finns kartor och ledguider:

Den senaste kartan, finns även i pappersversion  på Turistbyrån Läckö, kyrkor etc.

Karta: Pilgrimsfolder karta web låguppl

Info: Pilgrimsfolder web 2 sid låguppl

För utskrift:  Pilgrimsfolder web 2 sid Pilgrimsfolder karta web

Karta Pilgrimsled Kålland Södra 130524

Karta Pilgrimsled Kålland Norra 130524

Text till dessa kartor:

Ledguide Pilgrimsled Kålland norra 130910 (uppdaterad)

Äldre men användbart material södra delen:

Pilgrimsled-Kålland-karta

Text till denna karta:

Ledguide Pilgrimsled Kålland Södra