Gå till innehåll

Våra kyrkor

 

 

Strö kyrka.          

 

Äldsta murarna troligen från slutet av 1100-talet. Kyrkan har förskonats från alltför stora ingrepp både utvändigt och invändigt med bevarade valv. Ovanlig takmålning från 1400-talet. Intressant historia med anknytning till Stola och Lindholmen.

Gösslunda kyrka

Uppförd i början av 1100-talet med samtida torn. Sannolikt använd som försvarsverk. Intressaant dopfunt och medeltida gravstenar på kyrkogården.

Kyrkans gård-Lockörn

Kyrka med församlingslokaler och expedition byggd 1991. Vacker altartavla utförd av Syster Lydia från Mariadöttrarna i Vallby Enköping.

Rackeby kyrka

 Uppförd under 1100-talet, utvidgad på 1600-talet. Altaruppsats från 1706, Läcköskolan Flera stavkorshällar finns. Kyrkorummet blev vackert renoverat 1991 i varma färger. Sockenmagasin från 1600-talet.

Skalunda kyrka

 

 Skalunda medeltida kyrka med två runstenar. Kyrkan byggdes i slutet av 1000-talet och är mycket välbyggd av fint huggen sten och påkostad. Skalunda hög, kyrkan och domarringen vittnar om att Skalunda varit en mycket viktig plats.

Sunnersbergs kyrka

 Äldsta delarna från slutet av 1100-talet. Ombyggd flera gånger. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan 1869. Altartavlan har enligt traditionen tillskrivits A van Dyck. Intressant orgel från 1860 tillbygd 1994.

Otterstads kyrka

 Uppförd 1855 bl.a. med material från Otterstad gamla kyrka, Senäte kyrka och S:ta Katarina kapell. Dopfunt från gamla kyrkan. Altartavla från 1869. Flera liljestenar finns.¨

S:ta Marie Kapell

 Sockenkyrkan från 1100-talet förföll. Den kom att tillhöra gården Traneberg som Magnus Gabriel De la Gardie blev ägare till 1666. Han lät på den gamla kyrkans ruiner återuppbygga kyrkan till Tranebergs gårdskyrka under namnet S:ta Marie kapell. Namnet är efter hans gemål, furstinnan Marie Euphrosyne.

Senäte kyrkplats

Mycket vackert belägen med utsikt mot Kinnekulle. Kyrkan revs 1843. Kvar finns det Brattska gravkoret, kyrkogårdsmur och stenar som markerar det gamla kyrkorummet.

Vi har tyvärr inte möjlighet att hålla kyrkorna öppna kontinuerligt men öppnar gärna för grupper och enskilda när det är möjligt. (Notera sommaröppet ovan)

Enskilda besökare
Kontakta vaktmästaren i respektive kyrka senast dagen före, hör av er i tid så ökar möjligheten att få se kyrkan.  Vaktmästarna öppnar kyrkorna när det inte förhindras av annan tjänstgöring eller ledighet.

Gruppbesök
Bokas på Kyrkans gård Lockörn 0510-484080. Vi kan ofta erbjuda någon som berättar om kyrkan.